Sedan 2016 års Glenntown-festival har Jörgen Sälde från Stockholm – tillika ”irlandsmusiker” – varit festivalens officiella fotograf.

Han har på frivillig bas lagt stor möda vid att närvara och dokumentera alla events och skapat alla fantastiska bilder i vårt galleri. Titta och döm själva!

Glenntown-festivalen vill härmed rikta ett varmt tack till hans proffsiga insats och ser fram emot nya mästerfoton under kommande festivaler!