Information gällande COVID-19:
Festivalkommittén arbetar för att kunna genomföra årets festival den 7-11 oktober 2020. På grund av den rådande situationen kommer vi däremot att avvakta med biljettsläpp tills vi med större säkerhet kan avgöra huruvida festivalen kommer att kunna genomföras eller ej. Tack för visat tålamod!