Máirtín O’Connor Band (IRL)

Läs mer här

 

Rosa & Eva Carroll (IRL)

Läs mer här

 

Good Neighbours (SWE)

Läs mer här

 

Northern Lights (SWE)

Läs mer här

 

Jan Ekedahl (SWE)

Läs mer här

 

Das Irischen Bände (SWE)

Läs mer här